TIN CỦA HUYỆN TIN CỦA HUYỆN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi toàn dân quyết tâm, đoàn kết hơn nữa để chiến thắng đại dịch Covid-19

Ngày đăng 30/07/2021 | 17:40  | Lượt xem: 1174
Ngày 29/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Cổng Giao tiếp điện tử Hà...

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước cần tuân thủ các quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Ngày đăng 21/06/2021 | 03:08  | Lượt xem: 2392
Ngày 17/6/2021, Bộ TTTT đã có quyết định 874/QĐ-BTTTT về việc Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Thư kêu gọi ủng hộ "Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19"

Ngày đăng 09/06/2021 | 02:46  | Lượt xem: 1792
Thư kêu gọi của Ủy ban nhân dân Huyện Đan Phượng về "Ủng hộ "Quỹ Vắc xin phòng chống COVID-19"" ngày 08/6/2021