TIN CỦA HUYỆN TIN CỦA HUYỆN

Thư kêu gọi ủng hộ "Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19"
Ngày đăng 09/06/2021 | 14:46  | Lượt xem: 1786

Thư kêu gọi của Ủy ban nhân dân Huyện Đan Phượng về "Ủng hộ "Quỹ Vắc xin phòng chống COVID-19"" ngày 08/6/2021

Nội dung chi tiết vui lòng Thư kêu gọi ủng hộ "Quỹ Vắc xin phòng chống Covid-19"